• Icona ca_ES
  • Icona es_ES
22 de setembre de 2021 Club

Visita del nou Director de Ports

Dimecres 22 de setembre, vam rebre al nou Director de Ports de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Vila, 

i al Responsable territorial de la zona portuària centre de Ports, Sr. Marc Casanovas per mantenir una reunió de treball amb el Sr. Josep Mª Roca, President del Club Nàutic Garraf, el Sr. José del Rey, Tresorer, i el Sr. Eduard Solà, Director-Gerent, sobre l’estat actual de la tramitació de la nova Concessió, obres que caldrà iniciar, així com del pagament de les taxes i cànons.

Seguim treballant per assolir els objectius marcats!