• Icona ca_ES
 • Icona es_ES
15 de juny de 2020 Club

Normes generals d’ús de les instal·lacions i serveis del Club Nàutic Garraf

Continuant amb el protocol informatiu del Club, us fem arribar les principals consideracions en relació a l'Etapa de Represa, establertes a les instal·lacions del Club Nàutic Garraf per tal de poder vetllar per la seguretat tant dels nostres usuaris com dels nostres treballadors. 

 

Les següents mesures es basen en el DECRET 63/2020, de 18 de juny de la Generalitat de Catalunya, les recomanacions de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET)  i la normativa interna del propi Club:

 • És obligatori l’ús de la mascareta als recintes exteriors del Club sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 1,5 metres, amb les següents excepcions: 
  • Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la màscara i a aquelles l'ús de les quals es trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat. 
  • El seu ús no serà exigible en el desenvolupament d'activitats que resultin incompatibles, com ara la ingesta d'aliments i begudes, així com en circumstàncies en les quals existeixi una causa de força major o situació de necessitat. 
 • És obligatori l’ús de la mascareta en els recintes tancats del Club, amb les següents excepcions: 
  • Quan es trobi contraindicat per motius de salut o discapacitat. 
  • En el desenvolupament d’activitats que resultin incompatibles, com ara la ingesta d'aliments i begudes. 
 • És obligatori netejar-se les mans amb el gel hidroalcòholic dipositat en les entrades dels diferents recintes tancats del Club. És recomanable realitzar aquesta acció de manera freqüent. 
 • S’ha de mantindre la distància mínima de seguretat de 1,5 metres sempre que sigui possible, si no és obligatori l'ús de la mascareta.
 • Els recintes tancats del Club són d’aforament limitat, sota les indicacions del corresponent personal autoritzat del Club. 
 • No es permeten les reunions de més de 20 persones, sempre mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres, en tot el recinte del Club.
 • Les persones que presentin símptomes relacionats amb el COVID-19 no podran accedir a les instal·lacions. En cas de que algun usuari doni positiu en COVID-19 després de haver estat al Club, haurà de comunicar-ho a la Direcció.