• Icona ca_ES
  • Icona es_ES
12 de maig de 2021 Club

El Club Nàutic Garraf obté, un any més, la Bandera Blava

  • Un any més, el Club Nàutic Garraf hem estat distingits amb la Bandera Blava que reconeix la bona gestió pel que fa a les condicions de seguretat, d’higiene, d’accés lliure, de sostenibilitat, de compliment de la legislació i per la nostra oferta complementària i educativa.

Estem contents però sobretot us estem agraïts a tots i totes, socis i sòcies, amarristes i usuaris. Sou vosaltres els qui feu que sigui possible i que l'esforç pagui la pena.

Els criteris per a atorgar la Bandera Blava són cada any més exigents i els canvis són revisats i consensuats a nivell internacional, per part dels Operadors Nacionals Bandera Blava.

Els criteris que un port esportiu amb Bandera Blava ha de complir es divideixen en tres grans blocs:

  • Informació i Educació Ambiental
  • Gestió Ambiental
  • Seguretat i Serveis

Informació i Educació Ambiental

El port esportiu ha d'organitzar al menys tres activitats d'educació ambiental a l'any.

Gestió Ambiental

El port ha de comptar amb una política ambiental i un pla d'acció ambiental

Ha d'estar net i disposar d'una adequada gestió de residus, incloent la recollida selectiva d'envasos, paper, vidre, etc. així com de residus perillosos, i d'aigües residuals de les embarcacions.

Seguretat i Serveis

Hi ha d'haver equips de primers auxilis, de salvament i contra incendis al port esportiu.

Les instal·lacions generals del port esportiu han de ser accessibles a persones amb discapacitats.