• Icona ca_ES
  • Icona es_ES

Taulell Oficial d'Anuncis

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis i sòcies del Club Nàutic Garraf

El President i la Junta Directiva del Club Nàutic Garraf

Saluden

Als senyors socis i els convoquen a l’

Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Socis

Que tindrà lloc el proper dissabte dia 23 d’abril de 2022 a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i a les 10:30 hores en segona convocatòria, a celebrar de manera presencial en el local social del Club Nàutic Garraf situat al Port de Garraf, Escullera de Ponent, s/n, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Extraordinària de 17 de juliol 2021.
  2. Informe d’Auditoria. Aprovació, si s’escau, del balanç de comptes i resultats de l’exercici 2021.
  3. Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost per 2022.
  4. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries dels socis i sòcies.
  5. Nova concessió: actuacions consolidades, reequilibri econòmic de la concessió, i previsió d’obres.
  6. Memòria i informe del President i de la Junta Directiva de les activitats durant l’exercici 2021-2022.
  7. Honors i distincions.
  8. Precs i preguntes.