Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/copiante/WebLibs/Zend-1.12.3/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/copiante/WebLibs/Zend-1.12.3/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/copiante/WebLibs/Zend-1.12.3/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/copiante/WebLibs/Zend-1.12.3/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/copiante/WebLibs/Zend-1.12.3/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
Club Nàutic Garraf
Notice: Undefined index: cookieok in /home/jailcngarraf/home/cngarraf/application/layouts/default/layout.phtml on line 436
  • Icona ca_ES
  • Icona es_ES

Sol·licitud d'amarratge

Dades embarcació

Aquesta Sol·licitud serà confirmada en el termini màxim de 3 dies des de la seva recepció, el Club Nàutic Garraf es pot veure obligat a modificar la data acordada per causes tècniques o meteorològiques, en qualsevol cas s'avisarà el més aviat possible de qualsevol canvi.

L'USUARI/A està interessat/da a contractar l'ús d'un amarrament per a l'embarcació, les dades de la qual s'indiquen, a les instal·lacions del Club Nàutic Garraf, de conformitat amb el Reglament de Règim Interior i els Estatuts del Club, dels quals l'USUARI/A té una còpia i manifesta comprendre i acceptar en la seva totalitat.

He llegit i accept les condicions legals