• Icona ca_ES
 • Icona es_ES
15 de juny de 2020 Club

Condicions específiques relatives a les activitats esportives operatives - COVID-19

La Direcció esportiva del Club Nàutic Garraf, per a vetllar per la seguretat dels seus usuaris, alumnes i tècnics, ha adoptat una sèrie de mesures de prevenció enfront l'actual emergència sanitària del COVID-19. Les següents mesures han estat establertes per les diferents Federacions Esportives i per la pròpia Escola de Vela del Club, essent d'aplicació per a les Seccions de Vela, Caiac, Paddle Surf, Submarinisme, Pesca, Pàdel i Gimnàs.

Activitats de Vela, Caiac, Paddle Surf, Submarinisme i Pesca

 

Mesures d'Higiene

 

 • Neteja de mans abans i després de l'activitat.
 • Tant els navegants com els tècnics han de fer ús del seu propi material, desinfectant-lo després de cada ús. 
 • Les superfícies de contacte comú es desinfectaran després de cada ús. 
 • Els instructors aniran equipats amb màscares, gel desinfectant propi i vestimenta adequada. 

 

Mesures a Terra

 

 • Distància de seguretat entre les embarcacions de 2 metres entre elles, tant al muntatge com desmuntatge. 
 • Distància de seguretat entre les persones, mínim de 2 metres. 
 • Es aconsellable arribar amb la roba tècnica posada per tal d'evitar aglomeracions en l'espera per a l'ús dels vestuaris, l'aforament dels mateixos estarà limitat a dues persones semopre mantenint la distància mínima de seguretat. 
 • El lliurament de material nàutic (veles, escotes, etc.) als alumnes es realitzarà de manera individual. Per al material compartit es realitzarà la corresponent desinfecció després de cada ús. 
 • Pertinences guardades en un recipient tancat individual que seran guardades per l’instructor.
 • En els recintes esportius tancats es respectarà el límit d'aforament indicat.

 

Seguretat en la mar

 

 • Abans de sortir a mar, has d’anotar a la pissarra que hi ha al costat de la rampa, el teu nom, dia, hora de sortida, hora estimada d’entrada i la zona en la que navegaràs. Es recomana sempre navegar cap a barlovent.
 • Mantenir la distància de seguretat entre els navegants, mínim 2 metres. 
 • Respectar la zona delimitada de navegació, delimitada per les condicions meteorològiques i l’instructor encarregat del grup. 
 • Mantenir la distància entre navegant i tècnic, mínim 2 metres.
 • Entrar i sortir a la mar escalonadament, l'ús de la rampa estarà limitat a dues embarcacions. 
 • Vestimenta adequada durant la navegació.
 • No es poden compartir ni aliments ni begudes entre participants de l’activitat ni amb l’instructor. A menys que sigui del mateix nucli familiar o que siguin persones que convisquin.
 • Es compliran els límits d'ocupació de les embarcacions establerts per les corresponents autoritats. 
 • Es recomana l'ús de màscara en les embarcacions col·lectives que facin ús persones fora de la unitat familiar. 

 

 

Activitat de Pàdel

 

 • Imprescindible cita prèvia.
 • L'horari de l'Activitat de Pàdel és de de 9h a 18h.
 • L’activitat durarà 55 minuts i s’haurà d’acabar puntual i abandonar la pista, a fi de procedir a la neteja, desinfecció dels bancs o arranjament de la pista, si s’escau.
 • És aconsellable que els usuaris de les pistes de pàdel vinguin canviats de casa, amb la finalitat d'evitar esperes per a l'ús dels vestidors, ja que l'aforament dels matiexos està limitat. 
 • El soci/usuari haurà de porta pilotes noves i una tovallola. Tanmateix, queda totalment prohibit compartir material d’ús individual com la pala, la tovallola, l’aigua, etc…
 • Rentat de mans abans i després del joc.
 • Es recomana portar un guant a la mà no dominant.
 • Es recomana desinfectar tot el material utilitzat abans i després de jugar.
 • Es recomana evitar la salutació preceptiva entre jugadors i els canvis de pista.
 • Els menors de 14 anys només podran accedir sempre i quan estiguin acompanyats i supervisats per un major d’edat.
 • No es podrà fer una nova reserva fins que no s’hagi realitzat l’anterior. 
 • Totes les reserves s’han de realitzar amb caràcter previ, a les Oficines del Club, a info@clubnauticgarraf.com o per telèfon al 93 632 00 13, en horari habitual d’oficines de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18:00h. Amb la confirmació de la reserva, el personal del Club Nàutic Garraf assignarà en aquell mateix moment el número de pista. 

 

 

Condicions Específiques Relatives a l’Activitat del Gimnàs

 

 • Imprescindible cita prèvia.
 • L’horari del gimnàs és de 9h a 18h. 
 • L’activitat esportiva es durà a terme sempre mantenint la distància mínima de seguretat de 2 metres amb els altres usuaris. 
 • En cap cas es podrà superar l’aforament limitat regulat pel personal del Club autoritzat. 
 • Es permet l’ús dels vestuaris amb aforament limitat. 
 • Després de cada torn de gimnàs i vestuaris l’equip de neteja del Club procedirà a la desinfecció del material utilitzat. No es podrà realitzar el següent torn fins que la neteja i desinfecció s’hagin dur a terme. 

 

 

* Les següents mesures d’higiene i seguretat es podran anar modificant depenent dels decrets i recomanacions establertes per les corresponents autoritats. 

 

** El Club Nàutic Garraf ha reforçat el servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions per a garantir la seguretat dels seus usuaris i treballadors. Les zones d'ús comú es desinfectaran de manera periòdica tal com s'estableix en el protocol d'actuació de la pròpia entitat.