• Icona ca_ES
  • Icona es_ES

Taulell Oficial d'Anuncis

EL PRESIDENT I LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC GARRAF

SALUDEN

 ALS SENYORS SOCIS I ELS CONVOQUEN A L’

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DISSABTE DIA 27 D’ABRIL DE 2019 A LES 11:00 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A LES 11:30 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA, EN EL LOCAL SOCIAL DEL CLUB NÀUTIC GARRAF SITUAT AL PORT DE GARRAF, Escullera de Ponent, s/n, AMB EL SEGÜENT

 ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L' ACTA DE L' ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 21 D’ABRIL DE 2018.
  2. INFORME D’AUDITORIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL BALANÇ DE COMPTES I RESULTATS DE L’EXERCICI 2018.
  3. PROPOSTA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER 2019.
  4. MEMÒRIA I INFORME DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LES ACTIVITATS DURANT L’EXERCICI 2018-2019.
  5. HONORS I DISTINCIONS.
  6. PRECS I PREGUNTES.

 Garraf (Sitges), a 20 de Març de 2019

** Poden descarregar els documents relacionats amb l'Assemblea a l'Àrea de Socis de la web del Club